PŘEDBĚŽNÁ REGISTRACE

Jméno a příjmení*:

E-mail*:

Organizace:

Země*:

Profil*:

 Krajinář Architekt Návrhář Dodavatel a ten, kdo provádí servis prostorů pro hry Výrobce povrchů Výrobce vybavení hřišť Inspektor Správce Vlastník hřišť Vlastník rekreačních a volnočasových zařízení Vysokoškolský pedagog a učitel odborného vzdělávání Místní/regionální veřejná správa Spolky na ochranu spotřebitelů Student Nezaměstnaný Ostatní (prosím označte, do jaké organizace patříte)

Zajímám se o:

 Absolvování kurzu v oblasti navrhování, instalace a údržby bezpečnějších a podnětných prostorů pro hru SAFERPLAY.

Přečetl(a) jsem si a přijímám zásady ochrany osobních údajů.