ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. V souladu se španělským ústavním zákonem č. 15/1999 o ochraně osobních dat (LOPD) a španělským královským výnosem č. 1720/2007 o provádění LOPD Vás informujeme o tom, že tyto webové stránky vyžadují, abyste prostřednictvím registrace nebo emailem poskytly určité informace. Tyto informace budou zpracovány a začleněny do složek AIJU, AIJU bude vlastníkem a bude za tyto informace zodpovědná.
 2. Dobrovolný přenos Vašich údajů představuje výslovný souhlas s jejich zpracováním a jejich začleněním do našich složek, i když zrušitelný a bez retroaktivního účinku, stejně jako přijetí podmínek zpracování, které jsou vyjádřeny níže.
 3. Informace, které požadujeme, jsou náležité, relevantní a potřebné k účelům, pro které se shromaždují, v každém případě jste povinen/povinna je poskytnout. Naše webové stránky vyžadují a dostávají údaje za využití formulářů a emailů k následujícím účelům:
  • k vyřešení vznesených požadavků;
  • k zasílání informací o online kurzu SAFERPLAY ONLINE COURSE a dalších souvisejících kurzech, stejně jako k zasílání zpravodajů emailem;
  • k zasílání informací a souvisejících činností a událostí v AIJU a dalších entitách, které patří ke konsorciu SAFERPLY;
  • k zasílání literatury, pozvánek, program kurz, zpravodajů a podobných informací.
 4. Prosím povšimněte si, že to, že přijmete naše zásady ochrany osobních údajů, s sebou nese, že v případě, že není uvedeno jinak, dáváte souhlas s dostáváním informací za výše uvedeným účelem.
 5. V případě, že v mailu uvedete své osobní údaje, nebo jsou ve Vaší adrese obsaženy, dáváte nám tímto oprávnění k tomu, abychom je začlenili do našich složek, pokud to bude AIJU považovat za vhodné; tyto údaje se budou řídit těmito zásadami ochrany osobních údajů.
 6. AIJU si vyhrazuje právo rozhodnout, zda začlení nebo nezačlení Vaše údaje do našich složek.
 7. V souladu se španělským ústavním zákonem č. 15/1999 o ochraně osobních údajů(LOPD), je AIJU, se sídle v Avda. de la Industria nº 23 – 03440 Ibi (Alicante), jako společnost, zodpovědná za tyto složky, plně zavázána k tomu, aby respektovala důvěrnost Vašich osobních údajů a garantuje výkon Vašich práv přístupu, nápravy, zrušení a odporu písemnou formou na výše uvedenou adresu, k rukám „Zásady ochrany osobních údajů“ nebo zasláním emailu na  saferplay@aiju.info.
 8. Rozumíme tomu tak, že pokud nebude řečeno jinak do 7 dnů od přijetí těchto zásad ochrany osobních údajů, opravňujete nás k tomu, abychom využili Vaše údaje k jakýmkoli z popsaných účelů.
 9. AIJU Vás informuje, že je s Vašimi údaji nakládáno jako s důvěrnými a používají se interně pro uvedené účely. Proto je nedáváme ani nesdělujeme třetím stranám.
 10. Vaše údaje zůstanou v našich složkách, dokud to budou žadatelé výslovně vyžadovat nebo dokud to AIJU nebude považovat za vhodné k vyjevenému účelu.
 11. Uživatel si musí být vědom, že bezpečnostní opatření na internetu nejsou ani neomylná ani nepřekonatelná; proto AIJU nebude zodpovědné za takové situace a jejich následky.
 12. AIJU může upravit tyto zásady ochrany osobních údajů, aby je přizpůsobila novým statutárním zákonům nebo judikatuře týkající se osobních údajů; je třeba si je přečíst pokaždé, když zadáte údaje prostřednictvím těchto webových stránek.
 13. AIJU nebude zodpovědná za zpracování Vašich osobních údajů na webových stránkách, na které se lze dostat prostřednictvím různých odkazů, které se zobrazují na našich webových stránkách, nebo za bezpečnostní opatření, která přijmou jakékoli jiné webové stránky, které umožňují odkaz na naše webové stránky.