NOVINKY

20
Dub

THE SAFERPLAY PROJECT WILL BE PRESENTED IN LISBON AT THE INTERNATIONAL CONFERENCE „LANDSCAPE AND LIFE“

The project SAFERPLAY will be presented on 3, 4 and 5 May in Lisbon, within the international conference „Landscape and Life“, that will focus on the relationship between outdoor spaces and quality of life, within their different stages. The conference aims to explore ways in which those who plan and design the environment can meet and improve the needs, comfort and well-being of adults, children, seniors and people with special needs through the environment around them.

Císt dál

20
Bře

SAFERPLAY in Eastbourne (UK)

Playworkers, architects, landscapers, researchers, teachers and other professionals gathered in the second event of the SAFERPLAY project, which was held last March in Eastbourne (UK). Nicola Butler, president of PLAY ENGLAND and member of the SAFERPLAY consortium, gave way to different talks.

Císt dál

10
Úno

Second workshop SAFERPLAY in Eastbourne

Next March 8, will take place in Eastbourne (United Kingdom) The second Workshop of SAFERPLAY „Innovative training on design, installation and maintenance of safer and challenging play areas“ under a European-funded project of the European Commission’s Erasmus+ programme.

Císt dál

9
Úno

PRVNÍ SEMINÁŘ SAFERPLAY „VÝZVA HRY, BEZPEČNOSTI A RIZIK VE VEŘEJNÉM PROSTORU PRO DĚTI“

První diseminační akce (E1) evropského projektu SAFERPLAY se konala minulý rok 15. listopadu ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze, v České republice. Tato akce byla zaměřena na nastínění nového otevřeného online školení zdarma, které se vyvíjí v rámci projektu SAFERPLAY mezi studenty, veřejnou správou, zaměstnanci společností, absolventy a těmi, co hledají práci. Setkání také zdůraznilo výhody tohoto online nástroje pro zlepšení způsobilostí organizací, které se zabývají bezpečností a navrhováním prostorů pro hru.

Císt dál

9
Úno

TŘETÍ MONITOROVACÍ SETKÁNÍ V PROJEKTU SAFERPLAY

Třetí navazující setkání projektu SAFERPLAY se konalo 14. – 16. listopadu na Fakultě architektury ČVUT. Účelem tohoto setkání bylo pokračovat s vývojem vzdělávacích materiálů tím, že se nadefinují kompetence hodin a profily uživatelů, itineráře, které budou různí uživatelé plnit dle svých potřeb, stejně jako každou hodinu včetně videí, testů, materiálů pro čtení a aktivity. Toto vše je příspěvkem ke školícím materiálům pro otevřený kurz SAFERPLAY.

Císt dál

10
Lis

Workshop „Challenging play, safety and risks in public spaces for children“

We would like to hereby cordially invite you to participate in a seminar to a project whose aim is to inform about the preparation of an internet education gateway focusing on challenging play, safety and risks in public spaces for children. SAFERPLAY is an Open Course based on an innovative system that introduces a new methodology of learning adapted to the current needs of the users. Císt dál

21
Bře

Druhé setkání projektu SAFERPLAY v Lisabonu

Minulý rok v březnu se v Lisabonu konalo druhé mezinárodní setkání SAFERPLAY nazvané “Innovative training on design, installation and maintenance of safe and challenging play areas” („Inovační školení v oblasti navrhování, instalace a údržby bezpečnějších a podnětných prostorů pro hru“); jehož hlavním zaměřením bylo dále rozvíjet obsahy, které byly součástí otevřeného online kurzu projektu se spolupracujícími partnery a AIJU jako koordinátorem.

Císt dál

24
Úno

Workshop. Pokrok v projektu

Workshop SAFERPLAY se konal 14. ledna na univerzitě v Alicante. Cílem bylo začít projekt ve smyslu obsahu; byly identifikovány také ICT práce a komunikační cesty mezi partnery. Císt dál

10
Úno

Úvodní setkání projektu

Úvodní setkání projektu. 10. února. První setkání projektu SAFERPLAY se konalo v Technologickém institutu pro dětské výrobky a volný čas (AIJU), v Ibi, Alicante. Setkání se odehrálo minulý tok 13. ledna, skupina zapojených partner se setkala poprvé a prodiskutovala strukturu projektu, odpovědnosti každého z partnerů, termíny, časový harmonogram, rozpočet a mezinárodní setkání během projektu. Stejně jako obsah projektu, jaká metodika se použije a obecné aspekty projektu.

Císt dál

15
Led

Co je SAFERPLAY BOC?

BOC: Inovační nástroj odborného vzdělávání (VET), průkopnický v otevřených zdrojích vzdělávání; bezplatný a otevřený přístup k inovačnímu školení v oblasti navrhování, instalace a údržby bezpečnější a podnětných prostorů pro hru.

Císt dál