NOVINKY

9
Úno

TŘETÍ MONITOROVACÍ SETKÁNÍ V PROJEKTU SAFERPLAY

Třetí navazující setkání projektu SAFERPLAY se konalo 14. – 16. listopadu na Fakultě architektury ČVUT. Účelem tohoto setkání bylo pokračovat s vývojem vzdělávacích materiálů tím, že se nadefinují kompetence hodin a profily uživatelů, itineráře, které budou různí uživatelé plnit dle svých potřeb, stejně jako každou hodinu včetně videí, testů, materiálů pro čtení a aktivity. Toto vše je příspěvkem ke školícím materiálům pro otevřený kurz SAFERPLAY.

Císt dál

9
Úno

PRVNÍ SEMINÁŘ SAFERPLAY „VÝZVA HRY, BEZPEČNOSTI A RIZIK VE VEŘEJNÉM PROSTORU PRO DĚTI“

První diseminační akce (E1) evropského projektu SAFERPLAY se konala minulý rok 15. listopadu ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze, v České republice. Tato akce byla zaměřena na nastínění nového otevřeného online školení zdarma, které se vyvíjí v rámci projektu SAFERPLAY mezi studenty, veřejnou správou, zaměstnanci společností, absolventy a těmi, co hledají práci. Setkání také zdůraznilo výhody tohoto online nástroje pro zlepšení způsobilostí organizací, které se zabývají bezpečností a navrhováním prostorů pro hru.

Císt dál

21
Bře

Druhé setkání projektu SAFERPLAY v Lisabonu

Minulý rok v březnu se v Lisabonu konalo druhé mezinárodní setkání SAFERPLAY nazvané “Innovative training on design, installation and maintenance of safe and challenging play areas” („Inovační školení v oblasti navrhování, instalace a údržby bezpečnějších a podnětných prostorů pro hru“); jehož hlavním zaměřením bylo dále rozvíjet obsahy, které byly součástí otevřeného online kurzu projektu se spolupracujícími partnery a AIJU jako koordinátorem.

Císt dál

24
Úno

Workshop. Pokrok v projektu

Workshop SAFERPLAY se konal 14. ledna na univerzitě v Alicante. Cílem bylo začít projekt ve smyslu obsahu; byly identifikovány také ICT práce a komunikační cesty mezi partnery. Císt dál

10
Úno

Úvodní setkání projektu

Úvodní setkání projektu. 10. února. První setkání projektu SAFERPLAY se konalo v Technologickém institutu pro dětské výrobky a volný čas (AIJU), v Ibi, Alicante. Setkání se odehrálo minulý tok 13. ledna, skupina zapojených partner se setkala poprvé a prodiskutovala strukturu projektu, odpovědnosti každého z partnerů, termíny, časový harmonogram, rozpočet a mezinárodní setkání během projektu. Stejně jako obsah projektu, jaká metodika se použije a obecné aspekty projektu.

Císt dál

15
Led

Co je SAFERPLAY BOC?

BOC: Inovační nástroj odborného vzdělávání (VET), průkopnický v otevřených zdrojích vzdělávání; bezplatný a otevřený přístup k inovačnímu školení v oblasti navrhování, instalace a údržby bezpečnější a podnětných prostorů pro hru.

Císt dál