FAQ

Co je otevřený kurz SAFERPLAY?

SAFERPLAY je otevřený kurz založený na inovačním systému, který představuje novou metodologii učení přizpůsobenou současným potřebám uživatelů. Je zaměřený na bezpečnou hru ve veřejném prostoru včetně parků a jiných otevřených prostorů. Studenti si mohou vytvořit svůj vlastní způsob učení a zvolit si intenzitu, se kterou jej chtějí rozvíjet. Tento kurz byl vytvořen v rámci projektu programu Evropské komise Erasmus+ financovaného EU, který se týká inovačního školení v navrhování, instalaci a údržbě bezpečnějších a podnětných prostorů pro hru.

Je kurz zcela zdarma?

Otevřený kurz SAFERPLAY je kurz zcela zdarma a otevřený komukoli, kdo má zájem a chce se ho účastnit.

Komu je otevřený kurz SAFERPLAY určen?

Tento kurz je určen architektům, návrhářům a krajinářským architektům, dodavatelům a servisním osobám, výrobcům vybavení a povrchů dětských hřišť, hodnotitelům rizik a inspektorům prostorů pro hru, studentům a učitelům, kteří jsou zapojeni do rekreačních a volnočasových aktivit, pro místní a regionální veřejnou správu, organizace na ochranu spotřebitelů a orgány zodpovědné za rekreační a volnočasové prostory ve školách, školkách, hotelech atd.

Jaká zajímavá témata tam najdu?

Otevřený kurz SAFERPLAY má za cíl založit průkopnickou spolupráci mezi univerzitami, výzkumnými spolky, odborníky, sociálními skupinami a školiteli VET (vzdělávání a odborného školení), a aktéry zodpovědnými za navrhování a bezpečnost prostorů pro hru, kteří jsou především z řad architektů a návrhářů, firem a lokálních/regionálních autorit, zaměstnanců, aby nabídli školení v navrhování, instalaci a údržbě bezpečnějších a podnětných prostorů pro hru za použití inovační metodologie založené na ICT a otevřených vzdělávacích zdrojích, upravené na míru a adresné podle potřeb zainteresovaných zaměstnanců. Bezplatný přístup k inovačnímu obsahu a novátorská učební metoda. Bude sloužit jako platforma pro výměnu zkušeností a učení formou spolupráce mezi všemi aktéry, kteří jsou zapojeni do prostorů pro hru.

Jsou pro zapsání tohoto kurzu nějaké vstupní podmínky?

Musíte jen mít zájem o design, instalaci a údržbu bezpečnějších a podnětných prostorů pro hru a velké nadšení pro učení.

Dostanu po dokončení kurzu certifikát?

Ano, po dokončení kurzu dostane student závěrečný osvědčení. Navíc za každý splněný modul dostane odznak, který bude na závěrečném osvědčení uveden ve formě ikonky.

Mohu si k dokončení mého školení zapsat moduly z různých kurzů a různé cesty?

Ano, student si může svobodně zvolit moduly, pokud je považuje za nutné k dokončení svého školení a dokonce nastoupit na více cest učení na učebních stezkách.

Musím absolvovat všechny moduly kurzu, abych získal(a) závěrečný certifikát?

Kurz můžete absolvovat ze svého počítače, tabletu nebo mobilního telefonu. Potřebujete jen internetové připojení!.

Co potřebuju k tomu, abych mohl(a) absolvovat tento kurz?

Kurz můžete absolvovat ze svého počítače, tabletu nebo mobilního telefonu. Potřebujete jen internetové připojení.

Kdy kurz začne?

Je naplánováno, že kurz začne v únoru 2018, ale nekončí nikdy, což studentům umožňuje vrátit se k jeho obsahu kdykoli, aby si aktualizovali své znalosti na rozdíl od MOOC kurzů (massive online free and open course – hromadných otevřených online kurzů), které mají dané datum začátku a konce. Kromě jiného je toto jednou z charakteristik inovace otevřeného kurzu SAFERPLAY.