PARTNEŘI

AIJU Technologický institut pro dětské výrobky a volný čas

Av Industria, 23. Ibi. Alicante. España   
www.aiju.info

big-logoAIJU

Výzkumné centrum AIJU je soukromou neziskovou organizací. Usiluje o podporu výzkumu, vývoje a technologických inovací výrobků pro děti a volný čas – jako jsou hřiště, hračky, zboží pro péči o děti – a přidružených odvětví a služeb. Tím stále zvyšuje konkurenceschopnost a zlepšuje kvalitu výrobků a prostředí pro volný čas dětí. AIJU, které sídlí v regionu, kterému se přezdívá „Údolí hraček“, v Alicante, je referenčním centrem pro bezpečnost dětských výrobků u španělských společností a veřejné správy.

Bylo založeno v roce 1985 a počet přidružených společností je nyní 450, většina z nich jsou malé a střední podniky. AIJU je jediným evropským centrem, které se specializuje výhradně na dětské výrobky a volný čas s více než 30 lety zkušeností, má tým asi 80 techniků, kteří mají různé odbornosti jako např. bezpečnost dětí a výrobků, znalost dětí jako spotřebitelů, materiálů a procesů, moderní výroby, prostředí, pedagogiky/výrobku, designu a vývoje výrobků, inovace, řízení a školení. Hlavním oborem práce AIJU je bezpečnost výrobků pro děti a v této linii jsou hřiště jako prostory a konstrukce, které dětem umožňují volnou hru par excellence, jednou z činností týmu odborníků z AIJU.


Play England

129 Lancaster Road, UKI2 – Outer London, United Kingdom   
www.playengland.org.uk

big-play-england

Play England je celostátní organizací pro hru dětí ve VB. Tato organizace je registrovaným dobročinným spolkem. Její práce je financována z trustu a grantů nadace, centrální vládou a z firemního a veřejného sektoru.

Play England působí v 5 hlavních oblastech:

  • Kampaně: Play England pořádá kampaně za všechny dětí a mladé lidi, aby měli svobodu a prostor si v dětství hrát. Play England pracuje s celostátními partnery, firmami a dalšími organizacemi se stejnými cíli, aby zvyšovali povědomí o důležitosti hry. Tato organizace lobuje u vlády, aby udělala zásadní změny v politice, abych ochraňovala a podporovala hru a povzbudila všechny, kteří mají vliv na život dětí a mladých lidí, aby uznávali a plánovali hru dětí.
  • Projekty: Play England vytváří projekty, které podporují a veřejně prezentují svou vizi společnosti, kde všechny děti mají svobodu a prostor si v dětství hrát. Play England pracuje s celostátními organizacemi, vládou a herním sektorem, aby byli průkopníkem ve způsobech, jak vylepšit přístup, zvýšit kapacitu a zajistit kvalitní příležitosti pro hru pro všechny děti a mladé lidi v Anglii.
  • Školení: Play England nabízí školící balíčky a semináře, které jsou vytvořeny k tomu, aby vzdělávaly a umožnily všem, jejichž práce ovlivňuje životy dětí a mladých lidí, aby uvažovali nad hrou, podporovali ji a plánovali ji. V současné době se školící služby soustředí na témata jako Kvalita hry, Hra ve školách a Služby dětem, Aktivní hra v raném věku a Zapojování komunit ve hře.
  • Služby: Play England také poskytuje technickou podporu, aby pomohli rozvíjet prostory pro hru, prostředí přátelská dětem, politiku pro hry a strategii a hru ve školách a v raném věku.
  • Politika a sítě: Play England pracuje na tom, aby pozvedli profil a důležitost dětské hry s těmi, kteří tvoří politiku na celostátní i místní úrovni.

HMenezes / RiskVision

Lisboa, Portugal   
www.h-menezes.pt

big-Menezes

H.Menezes Risk Vision je malá soukromá společnost s rozsáhlou sítí jak na národní tak mezinárodní úrovni. Risk Vision poskytuje poradenství a školící služby pro designery, architekty, krajinářské architekty, manažery veřejného prostoru a další profesionály v obcích a školách a průmyslu v oblasti hodnocení rizik, která se týkají dopadu voleb nebo rozhodnutí na kolektivní život. Uznává důležitost zastavěného prostředí ve společenské dynamice, holistický přístup ke zdraví a zaznamenává důkazy, že opatření, která byla nejprve přijata pro prospěch dětí jsou prospěšná pro tělesné a duševní bezpečí všech generací a obzvláště těch nejzranitelnějších.

Posláním Risk Vision je podporovat vytváření zdravějších, bezpečnějších a inkluzivnějších prostředí pro děti, rodiny a nejzranitelnější lidi všech generací prostřednictvím:

  • Lepšího porozumění životnímu cyklu člověka a jeho interakci s prostředím.
  • Předvídání možného dopadu voleb na zdraví komunity a dynamiku jejího společenského života (pozitivní nebo negativní dopad).
  • Systematického a záměrného využití hodnocení rizik jako podpůrného nástroje pro rozhodování a větší odpovědnosti ve volbách jedince.
  • Kritického a integrovaného pohledu na nařízení a normy, které se týkají stavění, dostupnosti, zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.
  • Osvojení si dobré praxe založené na znalostech, zkušenostech a hodnocení rizik (během plánování, navrhování, stavění a po užívání).

Agencija za razvoj. Vukovarsko-srijemske zupanije Hrast d.o.o.

Antuna Aksamovica, 31. Vinkovci. Croatia   
www.ar-hrast.hr

big-hrast

DA VSC HRAST je neziskovou organizací s ručením omezeným. Župa Vukovar-Srijem je jediným zakladatelem a vlastníkem této agentury. Agentura byla založena a působí za účelem ekonomického rozvoje župy. Agentura je schváleným a oficiálně akreditovaným regionálním koordinátorem, který má na starosti implementaci zákona o Regionálním rozvoji Chorvatské republiky v župě Vukovar-Srijem. Posláním agentury je implementace rozvojové strategie župy, zlepšení a koordinace stávajících rozvojových aktivit a plánování rozvoje podle Strategie rozvoje Chorvatské republiky a požadavků EU. Vizí agentury je “být dynamickou a respektovanou institucí, která pečuje o rozvoj župy Vukovar-Srijem a nabízí uživatelům a regionálnímu prostředí širokou škálu užitečných služeb, obsahů a programů.”

Agentura má tým specializovaných lidí, kteří podporují rozvojové procesy a přispívají ke zlepšení župy Vukovar-Srijem. Specializované a kvalitní lidské zdroje jsou páteří dlouhodobého regionálního procesu a jsou důležité pro neustálou podporu, aby se zvýšily znalosti a dovednosti v odborném vzdělávání.


UNIVERSITY OF ALICANTE (UA)

CAMPUS DE SAN VICENTE RASPEIG, ES52 – Comunidad Valenciana, Alicante, España   
www.ua.es

big-logo-ua

University of Alicante (UA) byla založena v roce 1979. Dnes vzdělává a školí více než 36.000 studentů – 2.500 z nich jsou mezinárodní studenti – a nabízí více než 80 bakalářských a 96 magisterských programů, v důsledku čehož je úměrně jednou z nejrychleji rostoucích univerzit ve Španělsku. Na UA sídlí 227 výzkumných skupin ve společenských a právních vědách, experimentálních vědách, technologických vědách, humanitních vědách, vzdělávání a zdravotnictví a 15 výzkumných institutů. UA tedy zaměstnává více než 2.400 výzkumných pracovníků, učitelů a má komplexní řídící správní strukturu 1.300 osob.

Katedra softwaru a výpočetních systémů (DLSI) je jednou z největších kateder na UA a zaměstnává více než 60 pedagogů na plný úvazek, více než 30 podpůrných učitelů a 6 pracovníků. DLSI patří k Polytechnické škole a věnuje se výzkumu a školení v následujících tématech: softwarové inženýrství, vývoj softwaru a multimediálních systémů včetně systémů řízení e-learningu. Katedra softwaru a výpočetních systémů provedla v posledních 15 letech několik výzkumných činnosti v oblasti vývoje softwaru, použitelnosti a dostupnosti webových stránek a webových aplikací a e-learningu.


ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ (ČVUT)

ZIKOVA 4, PRAHA. Czech Republic   
www.cvut.cz

big-cvut

Fakulta architektury poskytuje vzdělání v akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských programech v architektuře a urbanismu a v designu. Ateliér Landscape & Architecture je v rámci Ústavu prostorového plánování. Ústav tvoří tým výzkumných pracovníků a učitelů s odborností v plánování, architektuře a krajinářske architektuře. Ve své práci všichni mají společné to, že hledají vysokou kvalitu života, udržitelná urbanistická prostředí, které slaďují lidské potřeby a ekologické systémy.

Interdisciplinární ateliér na Fakultě architektury, ČVUT v Praze je hlavním partnerem iniciativy Město přátelské k dětem. Ve svých vzájemných projektech propojují město, univerzitu, komunitu a místní dětí s cílem “vybudování prostředí přátelského k dětem.” Po úspěšném partnerství s městskou částí Prahy 3 nyní pokračují ve spolupráci s dalšími městskými částmi hlavního města. Projekt Města přátelského k dětem si klade za cíl spojit Prahu s mezinárodní sítí Města přátelského k dětem.

Jejich projekty se soustředí na mapování, hodnocení, plánování a navrhování městského veřejného prostoru s ohledem na děti. Zabývají se městským veřejným prostorem obecně stejně jako konkrétními prostory pro hru, formálními i neformálními. Pracují v úzké spolupráci s dětmi a užívají různé metody k tomu, aby porozuměli a implementovali jejich úhel pohledu. Individuální odborná zkušenost našeho týmu je v poli architektury, městského plánování a krajinářské architektury.


Institut für Lebenslanges Lernen der FORTIS-FAKULTAS GmbH

An der Wiesenmühle, 1. DED – SACHSEN. Chemnitz. Germany   
www.lifelonglearning-home.eu

big-niversidad-alemana

Vznikl z neziskového spolku, což bylo nutné provést z důvodu německé legislativy. ILLL se soustředí na různé kompetence v práci na mezinárodních projektech v rámci sítě spolupracujících partnerů. ILLL je buď partnerem nebo koordinátorem projektu. Navíc ILLL organizuje společně s několika přepravními centry regionální informační setkání, aby šířili možnosti různých podpůrných programů. V rámci projektů K1 působí ILL jako instituce, která přijímá a deleguje.

Ve středu zájmu současné práce jsou studijní návštěvy kvalifikovaných zaměstnanců z oblasti předškolního vzdělávání a z odborného vzdělávání. Existuje obrovská poptávka po kvalifikovaných zaměstnacích na tyto návštěvy. ILLL soustřeďuje poptávku, vyvíjí související projekty s partnery napříč státy a provádí tyto projekty. V současné době vyvíjíme nabídky kvalifikace pro všeobecné vzdělání a vzdělávání dospělých. Kromě svých vlastních zaměstnanců ILLL pracuje společně s širokou sítí externích odborníků, kteří jsou integrováni ve speciálních oborech činností.

Mezinárodní pracovní síť sestává z partnerů v Polsku, České republice, Maďarsku, Velké Británii, Turecku, Rakousku, Itálii, Řecku a Švédsku. Jednou z hlavních činností ILLL je poskytnout studentům, přistěhovalým zaměstnancům, lidem pracujícím ve školkách nebo pro obec, odborníkům na bezpečnost hřišť atd. odborné vzdělávání. Také dávají přehled o důležitých pravidlech, která se týkají bezpečnosti hřišť v Německu a nabízí i právní pozadí německého práva, německý právní rámec týkající se prostorů pro hru je referenčním rámcem pro další evropské země.