Projekt Saferplay

SAFERPLAY je evropským projektem, který je financován programem Evropské komise Erasmus+, který má hlavní cíl vytvořit BOC (Badged Open Course – Otevřený kurz s digitálními odznaky) týkající se inovačního školení v oblasti navrhování, instalace a údržby bezpečnějších a podnětných prostorů pro hru.

Tento kurz je určen architektům, designerům a krajinářským architektům, dodavatelům a servisním osobám, výrobcům vybavení dětských hřišť a povrchů, inspektorům a hodnotitelům rizik u prostorů pro hru, studentům a pedagogům, kteří se zabývají rekreačními a volnočasovými aktivitami, místní a regionální veřejné správě, orgánům na ochranu spotřebitele a orgánům zodpovědným za rekreační a volnočasové aktivity na školách, ve školkách, hotelech atd.

Kromě školení tento inovační nástroj nabídne uživatelům interaktivní fóra, která usnadní výměnu zkušeností a učení založené na spolupráci.