Partneri

AIJU Tehnološki institut za dječje proizvode i razonodu

Av Industria, 23. Ibi. Alicante. España   
www.aiju.info

big-logoAIJU

AIJU Istraživački centar je privatna, neprofitna udruga s ciljem jačanja istraživanja, razvoja i tehničkih inovacija u dječjim proizvodima i razonodi, kao što su igrališta, igračke i člancima o dječjoj skrbi, te povezanim industrijama i servisima kroz konstantno poboljšanje kompetencija i poboljšanja kvalitete proizvoda i okruženja za razonodu.
Smješteno na području poznatom kao Toy Valley u Alicanteu, AIJU je referentno sjedište za sigurnost dječjih proizvoda za Španjolske tvrtke i javna tijela. Osnovan je 1985. g., broj pridruženih tvrtki približno iznosi 450, većina njih su mala i srednja poduzeća.
AIJU je jedini Europski centar u potpunosti specijaliziran za dječje proizvode i razonodu s više od 30 godina iskustva, čini ga tim s od prilike 80 tehničara koji pokrivaju različite specijalnosti kao što su sigurnost djece i proizvoda, poznavanje djeteta kao kupca, materijala i procesa, napredne proizvodnje, okruženja, odgoja/ proizvoda, razvoj dizajna i proizvoda, inovacija, upravljanja i treninga. Glavno usmjerenje rada AIJU-a je sigurnost dječjih proizvoda i igrališta kao prostori i strukture koje dopušta slobodnu igru, što su aktivnosti tima stručnjaka AIJU.


Play England

129 Lancaster Road, UKI2 – Outer London, United Kingdom   
www.playengland.org.uk

big-play-england

Play England je nacionalna organizacija za dječju igru u Ujedinjenom Kraljevstvu. Ova organizacija je registrirana kao dobrotvorna organizacija. Njihov rad financiran je na temelju potpora zaklade, središnje vlade i korporativnog i javnog sektora.

Play England djeluje u 5 glavnih područja:

 • Kampanje: Play England provodi kampanje za svu djecu i mlade ljude kako bi imali slobodu i prostor za igru tijekom djetinjstva. Play England radi s nacionalnim partnerima, korporacijama i ostalim organizacijama s ciljem podizanja svijesti o važnosti igre. Ova organizacija zalaže se da vlada napravi temeljne promjene za zaštitu i promoviranje igre, i ohrabruju sve koji imaju utjecaj na život djece i mladih ljudi da to prepoznaju i planiraju dječju igru.
 • Projekti: Play England razvio je projekt koji podupire i predstavlja njihovu viziju društva gdje sva djeca imaju slobodu i prostor za igru tijekom djetinjstva. Play England radi s nacionalnim organizacijama, vladom i sektorom za igru u pronalaženju načina za poboljšanje pristupa, povećanje kapaciteta i osiguranje prilike za kvalitetnu igru djeci i mladim ljudima u Engleskoj.
 • Trening: Play England nudi trening pakete i seminare kreirane za edukaciju i jačanje svih čiji rad utječe na život djece i mladih ljudi da razmotre, promoviraju i planiraju igru. Trenutno su usluge treninga usmjerene na teme kao što je kvaliteta u igri, igra u školu i dječji servisi, aktivna igra u ranim godinama i uključivanje zajednice u igru.
 • Usluge: Play England također nudi tehničku podršku pri razvoju igrališta, okruženja prilagođena djeci, politici i strategiji i igrama u školi i ranim godinama.
 • Politika i povezanost: Play England zajedno sa političarima na nacionalnoj i lokalnoj razini, radi na profiliranju i podizanju svijesti o važnosti dječje igre.

HMenezes / RiskVision

Lisboa, Portugal   
www.h-menezes.pt

big-Menezes

H.Menezes Risk Vision je mala privatna tvrtka s razgranatom mrežom kako na nacionalnoj tako i na internacionalnoj razini, pruža konzultantske usluge i obuke na području procjene rizika vezane uz utjecaj izbora i odluka životu, tako pridodajući važnost izgrađenim sredinama društvene dinamike i zdravstvu u cjelini i dokaz da većina mjera koja su na prvu usvojena za zaštitu djece- zajedno s ostalom dobrom praksom i strategijom- su korisne za fizičku i psihičku sigurnost svih generacija, ali posebno za najranjivije skupine ljude.

Njihova misija je promovirati stvaranje zdravijeg, sigurnijeg i prilagođenijeg okruženja za djecu, obitelji i najranjiviju skupinu ljudi u svim generacijama kroz:

 • Bolje razumijevanje životnog ciklusa i interakcije s okruženjem.
 • Predviđanje mogućih utjecaja odluka zajednice na zdravstvenu i društvenu dinamiku (pozitivni ili negativni utjecaju).
 • Sustavno i promišljeno korištenje procjene rizika kao pomoćnog alata za donošenje odluka.
 • Informiranost i točnost u donošenju odluka za veću odgovornost u osobnom izboru ( oba na osobnoj i profesionalnoj razini).
 • Kritični i integrirani pogled na propise i standarde za izgradnju zgrade, pristupačnosti, zdravlja , sigurnosti i okruženja.
 • Usvajanje dobre prakse temeljene na znanju, iskustvu i procjeni rizika (tijekom planiranja, kreiranja, izgradnje i nakon zaposjedanja).

Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o.

Antuna Aksamovica, 31. Vinkovci. Croatia   
www.ar-hrast.hr

big-hrast

AR VSŽ Hrast je neprofitna organizacija s ograničenom odgovornošću. Vukovarsko-srijemska županije je jedini osnivač i vlasnik Agencije. Agencija je osnovana i djeluje u svrhu razvoja gospodarstva u županiji. Agenciji je službeno akreditirana za Regionalnog koordinatora zadužena za provedbu Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske u Vukovarsko- srijemskoj županiji. Misija Agencije je provedba Županijske razvojne strategije, provedba i koordinacija postojećih razvojnih aktivnosti, i planiranje razvoja prema Strategiji razvoja Republike Hrvatske i zahtjeva EU.
Vizija Agencije je „biti dinamična i respektabilna institucija za poticanje razvoja koja svojim korisnicima i regionalnom okruženju pruža mnoštvo korisnih usluga, sadržaja i programa“ . Agenciju čini tim stručnih ljudi koji podrškom razvojnim procesima doprinose napretku Vukovarsko-srijemske županije. Stručni i kvalitetni ljudski resursi osnova su za dugoročni razvoj pa stoga snažno potičemo razvoj vlastitih znanja i vještina kroz stručno usavršavanje.


Sveučilište u Acilenteu

CAMPUS DE SAN VICENTE RASPEIG, ES52 – Comunidad Valenciana, Alicante, España   
www.ua.es

big-logo-ua

Sveučilište u Alicenteu (UA) osnovano je 1978. Danas ga pohađa više od 36.000 studenata- od toga 2.500 međunarodnih studenata- i nudi više od 80 preddiplomskih i 96 postdiplomskih programa: s toga je jedan od najbrže rastućih sveučilišta u Španjolskoj. UA sadrži 227 istraživačkih skupina u društvenoj i pravnoj znanosti, eksperimentalne znanosti, tehnološke znanosti, humanističke znanosti, obrazovne i zdravstvene znanosti i 15 istraživačkih instituta. UA zapošljava više od 2.400 profesora znanosti i ima složenu strukturu upravljanja administracijom od 1.300 ljudi.
Odjel za software i računalne sisteme (DLSI) je jedan od najvećih odjela na UA, zapošljava više od 60 profesora na puno radno vrijeme, više od 30 pomoćnika u nastavi i 6 članova osoblja. DLSI pripada Polytechnic školi i posvećena je istraživanju i obuci za sljedeće teme: programiranje, razvoj softwarea i multimedijskih sustava koji uključuje upravljanje sustavom e- učenja. Odjel za software i računalne sisteme je proveo nekoliko istraživačkih aktivnosti u području razvoja softwarea, upotrebljivosti i dostupnosti web aplikacija i e- učenja tijekom posljednjih petnaest godina.


CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE PRAZE (CTU)

ZIKOVA 4, PRAHA. Czech Republic   
www.cvut.cz

big-cvut

Arhitektonski fakultet nudi program obrazovanje prvostupnika, magistra i doktora arhitektue, urbanizma i dizajna. Studio arhitekture je u sklopu Odjela za prostorno uređenje. Studio je tim istraživača i nastavnika iz različitih područja planiranja, arhitekture i krajobrazne arhitekture. Zajedničko svima je potraga za visokom kvalitetom života, održivim urbanim sredinama koje se uklapaju u ljudske potrebe i ekološki sustav.
Interdisciplinarni studio na Fakultetu arhitekture, CTU u Pragu je glavni partner inicijative Grad prijatelj djece (Město přátelské k dětem). U međusobnim projektima povezuju grad, Sveučilište i lokalnu djecu s ciljem “izgradnje prijateljskog okruženja za djecu”. Nakon uspješnog partnerstva s tri gradske četvrti u Pragu nastavlja se suradnja s drugim četvrtima glavnog grada. Projekt Grad prijatelj djece ima za cilj povezati Prag s međunarodnom mrežom Grad prijatelj djece. Njihov projekt je koncentriran na mapiranje, procjenu kao i planiranje i projektiranje urbanih javnih mjesta sukladno potrebama djece. Bavimo se u cijelosti gradskim prostorom, kao i sa specifičnim igralištima, formalnim i neformalnim. Usko surađuju s djecom i koriste različite metode kako bi razumjeli i implementirali njihova stajališta. Individualno profesionalno iskustvo tima ima u područjima arhitekture, urbanog planiranja i krajobrazne arhitekture.


Institut fur Lebenslanges lernen der FORTIS-FAKULTAS GmbH

An der Wiesenmühle, 1. DED – SACHSEN. Chemnitz. Germany   
www.lifelonglearning-home.eu

big-niversidad-alemana

Je osnovana iz neprofitne udruge zbog propisa u Njemačkoj. ILLL usredotočuje različite kompetencije u međunarodnom projektnom radu unutar mreže partnera za suradnju. ILLL ili je partner na projektu ili koordinator za projekt. Osim toga ILLL organizira, zajedno s nekoliko regionalnih centara, sastanke razmjene informacija i raspodjele mogućih različitih programskih potpora. Zajedno s K1-Projects ILLL služi kao institucija za delegiranje. Studijski posjet za kvalificirane djelatnike iz ranog odgoja u djetinjstvu i strukovnog obrazovanja su u središtu pozornosti našeg rada. Velika je potražnja od strane kvalificiranih djelatnika za te posjete. ILLL razrađuje zahtjeve, razvija projekte s transnacionalnim partnerima i provodi takve projekte.
Trenutno razvijamo kvalifikacijske mogućnosti za opće obrazovanje i obrazovanje odraslih. Uz vlastite zaposlenike, ILLL surađuje i sa širokom mrežom vanjskih suradnika koji su integrirani u pojedinim područjima djelovanja. Međunarodna mreža ima partnere u Poljskoj, Češkoj, Mađarskoj, Nizozemskoj, Velikoj Britaniji, Turskoj, Austriji, Italiji, Grčkoj i Švedskoj. Jedna od glavnih aktivnosti ILLL je pružanje VET za studente, migraciju zaposlenih, rad ljudi u vrtiću ili općinama, stručnjak za sigurnost dječjih igrališta, itd. Također daju pregled o važnim pravilima o sigurnosti igrališta u Njemačkoj i pružaju pravnu podršku njemačkom zakonu, njemački zakonski okvir o igralištima mjerilo je za ostale europske zemlje.