Prijavite se! I pogledajte prvi video tečaja.

Prvi javni događaj europskog projekta SAFERPLAY održan je 15. studenoga u  Nacionalnoj galeriji u Pragu (Češka).

U okviru programa održano je niz predavanja na kojima su predstavljeni sadržaji tečaja, koji su snimljeni kako bi bili dostupni polaznicima tečaja.

Održana su slijedeća predavanja:

  • Djeca i igra, fokus na korisne rizike – Nicola Butler, Play England (Ujedinjeno Kraljestvo)
  • Dizajn područja za igru: utjecaj zakona i standarda – Helena Menezes, Risk Vision (Portugal)
  • Djeca i okoliš – Mirjana Petrik, FA CTU (Češka)

Ova tri predavanja uključena su u module “Igra, djeca i okoliš i upravljanje rizikom u igri”.

Ovdje možete vidjeti video sadržaje prije prijave za tečaj.

Kao dodatak ovim sadržajima, polaznicima je prezentiran i SAFERPLAY projekt koji obuhvaća cijeli tečaj.

Na kraju je održana radionica gdje su predstavljeni neki od sadržaja tečaja za koje postoji veliki interes prema informacijama dobivenim od prisutnih i potencijalnih korisnika. Osim toga, na događanju su sudjelovali i učenici srednjih škola Praga, koji su svoje potrebe za igrom ostvarili u urbanom okruženju u kojem žive.

PRIJAVITE SE!

Budite prvi koji ćete vidjeti dio sadržaja tečaja i upoznajte osobe koje će ga provoditi.

 

Napomena: Svi video sadržaji su na engleskom jeziku.

Comments are closed.