3. SASTANAK PROJEKTNIH PARTNERA

Treći sastanak projektnih partnera u okviru provedbe projekta SAFERPLAY održan je od 14. do 16. studenog na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Pragu – University of Prague’s Faculty of Architecture (CTU). Na sastanku se nastavilo s radom na razvoju edukativnih materijala kroz definiranje pojedinih lekcija i profila korisnika, kao i njihovih potreba, a koji će biti prezentirani kroz video material, testove, tekstove i ostale aktivnosti. Sve navedeno je potrebno za razvoj platforme u koju će edukativni materijali biti integrirani – SAFERPLAY Open Course.

Sljedeći sastanak projektnih partnera će biti u Pragu u ožujku 2017. u Londonu, gdje će biti održana i 2. Međunarodna konferencija (Multiplier event M2) u organizaciji i koordinaciji domaćina Play England iz Londona I ostalih projektnih partnera.

reunion-praga-saferplay

Socios del proyecto definiendo las materias educativas

Comments are closed.