PRVI SAFERPLAY SEMINAR ‘O IZAZOVIMA, SIGURNOSTI I RIZICIMA NA JAVNIM PODRUČJIMA NAMIJENJENIM DJECI’

Prva Međunarodna konferencija – Multiplier Event (E1) – u okviru provedbe projekta SAFERPLAY je održana 15. studenog 2016. godine u Nacionalnoj galeriji u Pragu. Događaj je imao za cilj predstaviti novi, otvoreni i slobodni način online učenja koji se razvija u okviru provedbe projekta SAFERPLAY za studente, javnu upravu, dizajnere i proizvođače opreme za opremanje igrališta za djecu. Posebno su naglašene prednosti ovog načina učenja usmjerene ka podizanju razine znanja o sigurnosnim standardima kada je u pitanju dizajn opreme za igrališta za djecu.

Govornici na konferenciji su obradili sljedeće teme:

  • Djeca i igra
  • Djeca i okoliš
  • Sigurnost i rizici
  • Dizajn

Edukativni materijali koji se razvijaju pokrit će važne teme kao što su sigurnost djece na igralištima, dizajn, instalaciju i održavanje opreme za igrališta.

Comments are closed.