TŘETÍ MONITOROVACÍ SETKÁNÍ V PROJEKTU SAFERPLAY

Třetí navazující setkání projektu SAFERPLAY se konalo 14. – 16. listopadu na Fakultě architektury ČVUT. Účelem tohoto setkání bylo pokračovat s vývojem vzdělávacích materiálů tím, že se nadefinují kompetence hodin a profily uživatelů, itineráře, které budou různí uživatelé plnit dle svých potřeb, stejně jako každou hodinu včetně videí, testů, materiálů pro čtení a aktivity. Toto vše je příspěvkem ke školícím materiálům pro otevřený kurz SAFERPLAY.

Další navazující setkání proběhne v březnu 2017 v Londýně, což bude zároveň druhá diseminační akce (M2) projektu SAFERPLAY, který bude koordinovat Play England ve spolupráci s AIJU, Universidad de Alicante, obojí ze Španělska, H.Menezes Consultoria e Formação z Portugalska; s Českým vysokým technickým učením v Praze, z Prahy; Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske zupanije Hrast d.o.o z Chorvatska a Institut für lebenslanges Lernen der FORTIS-FAKULTAS GmbH, Německa. Všichni jsou partneři konsorcia SAFERPLAY.

reunion-praga-saferplay

Partneři v projektu při definování vzdělávacích materiálů

Comments are closed.