PRVNÍ SEMINÁŘ SAFERPLAY „VÝZVA HRY, BEZPEČNOSTI A RIZIK VE VEŘEJNÉM PROSTORU PRO DĚTI“

První diseminační akce (E1) evropského projektu SAFERPLAY se konala minulý rok 15. listopadu ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze, v České republice. Tato akce byla zaměřena na nastínění nového otevřeného online školení zdarma, které se vyvíjí v rámci projektu SAFERPLAY mezi studenty, veřejnou správou, zaměstnanci společností, absolventy a těmi, co hledají práci. Setkání také zdůraznilo výhody tohoto online nástroje pro zlepšení způsobilostí organizací, které se zabývají bezpečností a navrhováním prostorů pro hru.

Během této akce partneři konsorcia SAFERPLAY představili některé z klíčových obsahů v rámci projektu jako:

  • děti a hru
  • děti a prostředí
  • bezpečnost a rizika v herním prostředí
  • design prostorů pro hru

Tyto školící materiály pokryjí důležitá témata jako bezpečnost dětí na hřišti, preference a potřeby dětí ve vztahu k prostředí, dostupnost, důležitost rovnováhy mezi hrou, rizikem a bezpečností, klíč k vytváření prostorů pro hru s mezigenerační perspektivou a atraktivní návrhy, stejně jako jak provést adekvátní instalaci, kontrolu a údržbu prostorů pro hru.

Během programu proběhlo několik workshopů včetně:

  1. “Risk Benefit Assessment in action – how to implement the risk benefit approach” Nicola Butler, Play England. (Hodnocení přínosu rizika v praxi – jak zavést přístup přínosu rizika)
  2. “Inclusion / play for all – Challenge and risk”. Helena Menezes, RiskVision. (Inkluze/hra pro všechny – výzva a riziko)
  3. “Challenge, Risk and Safety in Play spaces: What do Children and Youth think?” Mirjana Petrik, FA Č (Výzva, riziko a bezpečnost prostorů pro hru: co si myslí děti a mládež?)

V rámci skupinových diskusí objevovali účastníci roli, kterou děti v současné době hrají v navrhování veřejného prostoru a jaká by jejich role měla být.

Na konci akce se studenti střední školy podělili o své názory na městké prostředí, ve kterém žijí, a poskytli cenné informace, které pomohly nadefinovat obsah projektů SAFERPLAY.

Comments are closed.