Druhé setkání projektu SAFERPLAY v Lisabonu

Minulý rok v březnu se v Lisabonu konalo druhé mezinárodní setkání SAFERPLAY nazvané “Innovative training on design, installation and maintenance of safe and challenging play areas” („Inovační školení v oblasti navrhování, instalace a údržby bezpečnějších a podnětných prostorů pro hru“); jehož hlavním zaměřením bylo dále rozvíjet obsahy, které byly součástí otevřeného online kurzu projektu se spolupracujícími partnery a AIJU jako koordinátorem.

Během tohoto druhého setkání v projektu se diskutovalo o kompetencích, kterých bude dosaženo po skončení kurzu a o struktuře kurzu.

Z tohoto setkání a diskusí mezi partnery konsorcia SAFERPLAY byly získány klíčové body pro rozvoj obsahů.

Comments are closed.