Radionica. Napredak projekta

Ova SAFERPLAY radionica održana je 14. siječnja na Sveučilištu u Alicanteu. Cilj je bio započeti s projektiranjem sadržaja; također identificirane su ICT i komunikacijske rute partnera.

Opisan je profil korisnika, definirane su kompetencije koje treba uzeti u obzir u skladu s potrebama korisnika, a time i neke ideje za sadržaj SAFERPLAY otvorenog tečaja.

Sastanak i rasprava partnera SAFERPAY konzorcija iznjedrile su inovativne idejama i zanimljive i korisne zaključke za daljnji razvoj projekta.

Comments are closed.