Drugi projektni sastanak SAFERPLAY u Lisabonu

U ožujku je, u Lisabonu, održan drugi transnacionalni SAFERPLAY sastanak “Inovativna obuka za dizajn, instalaciju i održavanje sigurnih i izazovnih igrališta”; s ciljem nastavka razvijanja sadržaja otvorenog on-line tečaja projekta u suradnji s partnerima i AIJU kao koordinatorom.

Na drugom sastanku projekta, raspravljalo se o stečenim kompetencijama nakon završenog tečaja i o strukturi samog tečaja.

Ishod sastanka i rasprave partnera SAFERPLAY konzorcija, bile su ključne točke za daljnji razvoj sadržaja.

Comments are closed.