Projekt SAFERPLAY na međunarodnoj konferenciji „Landscape and Life“

Risk Vision, jedan od partnera na projektu SAFERPLAY, predstavio je plakat projekta na međunarodnoj konferenciji „Landscape and Life“, koja je održana 3.-5. svibnja u Lisabonu.

Helena Menezes iz Risk Vision-a i Henry Hanson iz CTU-a, dva partnera na projektu SAFERPLAY, predstavili su radove (dio sadržaja SAFERPLAY tečaja) na temu “Standardi kao alat za upravljanje rizikom na javnim prostorima za zabavu i rekreaciju u urbanim sredinama” i “Istraživanje Praškog urbanog krajolika i planiranje s djecom za djecu”.

Možete se informirati o programu na https://landscapeandlife.wordpress.com/programme/

Helena Mendes je jedna od sudionika okruglog stola na temu „Krajolik pokretljivosti i prilika od gradskih do igrališta u prirodi”.

Ovdje možete vidjeti plakat „SAFERPLAY projekt“

 

 

Comments are closed.